SUN1010---整体锻压拼接分集水器

性能及参数
1、分集水器由分水器和集水器组成。
2、分水器上每个出水口装有内置调节阀。
3、集水器上的每个回水口有调节阀,装有电热执行器与房间温控器进行连可以控制每个房间温度。
4、分水器和集水器间距210mm  。
5、支管间距50mm。
6、支管口径:3/4"×ф18。


产品尺寸
A B C D E F
 1234  1234  1234  0  123  12  3  5
               
               
               
               
               
               
               
QQ交谈 网店销售